Każdemu pracodawcy zależy na tym, żeby jego firma prosperowała jak najlepiej. Aby to było możliwe, zatrudnione osoby muszą pracować wydajnie i efektywnie. Co zrobić jeżeli podwładni nie wywiązują się ze swoich obowiązków, zaniedbują je lub notorycznie się spóźniają? Polski kodeks pracy szczegółowo określa w jakich przypadkach pracodawca może ukarać pracownika karą porządkową.

Kontrola pracowników

Jeżeli pracodawca czuje taką potrzebę to może w każdej chwili skontrolować wydajność i sposób pracy osób, które zatrudnia. Kontrola może przebiegać na różnych szczeblach. Najczęściej stosowaną metodą jest weryfikacja czasu pracy. Można ją prowadzić na dwa sposoby: za pomocą list obecności (metoda w rzeczywistości mało skuteczna, bo może zawierać przekłamania) oraz za sprawą specjalnych czytników (każdy pracownik za pomocą karty magnetycznej będzie rejestrował swój czas pracy). Ta druga metoda może skutecznie ograniczyć liczbę spóźnień. Swoich podwładnych można zobowiązać także do przesyłania codziennych bądź cotygodniowych raportów, zawierających czas poświęcony na poszczególne obowiązki w ciągu dnia oraz ich efekty. Pracowników biurowych często podejrzewa się o korzystanie z komputera w celach niezwiązanych z pracą. Aby to zweryfikować, pracodawca może monitorować komputery służbowe lub zablokować konkretne strony związane z mediami społecznościowymi bądź zakupami online, które mogłyby rozpraszać podwładnych w trakcie pracy. Jeżeli mimo takich zabezpieczeń i weryfikacji przedsiębiorca nadal nie będzie zadowolony z pracy swojego zespołu, to może udzielić poszczególnym osobom upomnienia bądź nagany i przeprowadzić rozmowę dyscyplinarną.

Motywuj podwładnych

W niektórych przypadkach, kiedy pracodawcy bardziej zależy na efektywności swoich podwładnych niż na liczbie przepracowanych przez nich godzin, warto rozważyć zamianę procedur dyscyplinujących na rzecz działań motywacyjnych. Jak można motywować pracowników do lepszej pracy? Nie musi być to koniecznie system premiowy popularny w branży sprzedażowej. Pracowników można motywować własnym zachowaniem, być dla nich przykładem i autorytetem. Przed szefem, do którego czuje się respekt, zawsze chce się wypaść jak najlepiej. Motywacją będzie także konstruktywna krytyka. Sama nagana udzielona pracownikowi nie jest kluczem do rozwiązania problemu, musi być on świadom, czego się od niego oczekuje, co robi źle i jak to poprawić. Warto przy okazji chwalić podwładnych za sukcesy i sumienną pracę, bo będą wiedzieli, że pracodawca ich docenia.

Utrzymanie przyjemnej atmosfery a zarazem dyscypliny w pracy może okazać się nie lada wyzwaniem. Wszystko uzależnione jest od specyfiki przedsiębiorstwa oraz zatrudnionych tam osób. Czasami pracodawca będzie zmuszony do kontrolowania i dyscyplinowania swoich podwładnych. Jednak aby uzyskać zamierzony skutek należy robić to umiejętnie.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *